Art of life znamená Umění života.

Je to způsob myšlení a jednání, jenž nás vede k zodpovědnosti za naše činy a učí tak chápat, že vše má svou příčinu a důsledek. Špatné stravování bude mít stejný dopad na naše zdraví, jako negativní myšlení a stres, nebo nedostatek pohybu.

Vše je založeno na chápání rovnováhy mezi extrémy našeho jednání a myšlení. Cílem je dosáhnout zdraví a radosti v našem životě. Práce na fyzické a mentální úrovni může poskytovat klíč a pomoc ke změně v našich životech a myšlení, to znamená k naší celistvosti, zdraví a vnitřnímu štěstí. Relaxace, vnitřní práce a pohyb vytváří vnitřní harmonii, to vše způsobuje změnu ve vašem vědomí a zdraví.

Je tedy potřeba pracovat celistvě – změnou stravy, cvičením fyzickým i mentálním, relaxací např. shiatsu, nebo meditačními technikami. To vše mění životní styl, kterým člověk snadněji chápe příčiny, jež mohou způsobovat opětovné disharmonické stavy a je schopen zpětně je řešit a nově předvídat.

Špatná rozhodnutí, která občas děláme, vedou ke strachu a z dlouhodobého hlediska k onemocnění. To se děje, protože naše tělo je slabé a psychika je narušena stresem a strachem. Umění života je umění pracovat sám na sobě a chápat příčiny a důsledky našich jednání a zpětně je umět řešit.