VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

 Individuální přístup stravování.

Jeden ze stěžejních pilířů působení stravy na člověka, který má tisíciletou tradici a jenž mě hluboce oslovil a stále se vyvíjí. Na základech starého vědění, ale i moderních vědomostí jež doupřesňují a rozvíjí metodu, které se říká makrobiotika. Termín makrobiotika byl použit již ve starém Řecku v díle Hippokrata, otce medicíny, Vzduch voda a země. V tomto díle bylo slovo makrobiotika použito k popisu zdravých a dlouhověkých lidí, kteří znali tajemství života. Skládá se ze dvou řeckých slov „makro“ což znamená velký, nebo rozsáhlý a „bios“ život. Tak se začalo slovo Makrobiotika používat k označení životního stylu s rovnovážnou stravou, která pomáhá udržovat zdraví a dlouhověkost. V průběhu staletí se toto slovo několikrát objevuje v souvislosti se zdravím a dlouhověkostí. Opět se toto slovo začne používat ve spojení dvou učitelů z Japonska „dr. Sagen Izhitsuka a Yukikazu Sakurazawa, který se později nechal přejmenovat na George Oshawu. Tito učitelé se sami vyléčily z těžkých nemocí pomocí jednoduché stravy a změně životního stylu. Měli spousty žáků a jedním z nich se stal dnes velmi známí Michio Kushi, který zasvětil makrobiotice celý svůj život a tak se mohlo učení o makrobiotice šířit po celém světě. Makrobiotika se zaobírá nejen stravou, ale i naukou o principech a energiích vesmíru, země a člověka. Hlavním cílem je rovnovážná strava, která na základě individuálního přístupu harmonizuje celý organismus. Dalšími prvky naší kvality a zdraví se odehrávají na úrovni psychické (zvládání stresů a napětí v každodenním životě) a fyzické v podobě pravidelného cvičení a pohybu.